A A A

ginekolog Lublin, ginekolog dziecięcy Lublin, USG narządu rodnego Lublin, USG ciąży Lublin       Rejestracja telefoniczna wizyt: 81 524 34 06, 81 452 00 00

Specjalizacje: położnictwo i ginekologia

Miejsce pracy:
Uniwersytet  Medyczny w Lublinie
III Klinika Ginekologii Samodzielny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu położnictwa i ginekologii
  • porady z zakresu ginekologii dziecięcej

Zakres badań wykonywanych w Top Medical:

  • USG narządu rodnego
  • USG ciąży
  • cytologia

 

W Top Medical przyjmuje:

  • dzieci od  1 miesiąca życia
  • osoby dorosłe
  • pacjentów anglojęzycznych
  • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
  • lekarz wypisuje recepty refundowane

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

ginekologia dziecięca
endokrynologia ginekologiczna ( zaburzenia miesiączkowania, zespół policystycznych jajników, menopauza)
ultrasonografia w ginekologii i położnictwie

 

Dr hab. n. med. A. Torres ukończyła liczne kursy, warsztaty i staże w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej m. in. w Klinice Ginekologii Uniwersytetu Stanforda, Palo Alto, California, USA. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego potwierdzający umiejętności w zakresie wykonywania USG w ginekologii i położnictwie, certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii oraz Polskiego  Towarzystwa Kolposkopii. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii oraz anatomii m.in.
1. Simulation techniques in the anatomy curriculum: review of literature. [AUT.] K[AMIL] TORRES, A[NNA] TORRES, Ł[UKASZ] PIETRZYK, J. LISIECKA, M. BŁOŃSKI, M. BĄCIK-DONICA, G[RZEGORZ] STAŚKIEWICZ, R[YSZARD] MACIEJEWSKI. Folia Morphol. 2014 vol. 73 nr 1, s. 1-6, bibliogr. poz. 53.;

2. Does thermodynamic stability of peritoneal collagen change during laparoscopic cholecystectomies? A differential scanning calorimetry (DSC) study. [AUT.] KAMIL TORRES, HANNA TRĘBACZ, MAGDALENABĄCIK-DONICA, AGNIESZKA ATRAS, ANNA TORRES, ZBIGNIEW PLEWA. Surg. Endosc. [online] 2014, ss. 4, bibliogr;

3. Volumetric reconstruction of the right ventricle improves reproducibility of interventricular septum bowing in patients with pulmonary embolism. [AUT.] G[RZEGORZ] STAŚKIEWICZ, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, S[EBASTIAN] UHLIG, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, K[AMIL] TORRES, A[NNA] TORRES, M. WALANKIEWICZ, W. SURTEL, A[NDRZEJ] DROP. Folia Morphol. 2013 vol. 72 nr 2, s.107-112, bibliogr.;

4. Anatomia radiologiczna klatki piersiowej. [AUT.] GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ANNA TORRES. W: Podstawy anatomii chirurgicznej i radiologicznej dla studentów medycyny. Red. Kamil Torres, Lublin 2013, [Uniwersytet Medyczny w Lublinie], s. 67-75, bibliogr.

5. Anatomia radiologiczna jamy brzusznej. [AUT.] GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ANNA TORRES. W: Podstawy anatomii chirurgicznej i radiologicznej dla studentów medycyny. Red. Kamil Torres, Lublin 2013, [Uniwersytet Medyczny w Lublinie], s. 76-83, bibliogr.

6. Anatomia ultrasonograficzna jamy brzusznej. [AUT.] ANNA TORRES, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ. W:Podstawy anatomii chirurgicznej i radiologicznej dla studentów medycyny. Red. Kamil Torres, Lublin 2013, [Uniwersytet Medyczny w Lublinie], s. 84-119, bibliogr. poz. 23.

7. Anatomia ultrasonograficzna nerek i miednicy. [AUT.] ANNA TORRES, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ. W: Podstawy anatomii chirurgicznej i radiologicznej dla studentów medycyny. Red. Kamil Torres, Lublin 2013, [Uniwersytet Medyczny w Lublinie], s. 120-142, bibliogr.

8. Selection and validation of endogenous controls for microRNA expression studies in endometrioid endometrial cancer tissues. [AUT.] ANNA TORRES, KAMIL TORRES, PAULINA WDOWIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, RYSZARD MACIEJEWSKI. Gynecol. Oncol. 2013 vol. 130 nr 3, s. 588-594, bibliogr. poz.45.

9. Delayed diagnosis of Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome due to microperforation and pyocolpos in obstructed vaginal canal. [AUT.] EWA WOŹNIAKOWSKA, ANNA TORRES, PAWEŁ MILART, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. [online] 2013

10. Charakterystyka ekspresji miRNA w endometrioidalnym raku gruczołowym błony śluzowej trzonu macicy : rozprawa habilitacyjna. [AUT.] ANNA TORRES. , Lublin 2012, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ss. 292, bibliogr. poz. 554., ISBN: 978-83-62606-24-5.

11. Deregulation of miR-100, miR-99a and miR-199b in tissues and plasma coexists with increased expression of mTOR kinase in endometrioid endometrial carcinoma. [AUT.] ANNA TORRES, KAMIL TORRES, ANNA PESCI, MARCELLO CECCARONI, TOMASZ PASZKOWSKI, PAOLA CASSANDRINI, GIUSEPPE ZAMBONI, RYSZARD MACIEJEWSKI. BMC Cancer 2012 vol. 12, ss. 13, bibliogr. poz. 60.