A A A

kardiolog Lublin Top Medical                               Rejestracja telefoniczna wizyt: 81 524 34 06, 81 452 00 00

 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia


Miejsce pracy
:
zastępca ordynatora Oddziału Kardiologii  w Szpitalu MSWiA przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie

Zakres porad wykonywanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych

W Top Medical przyjmuje:

  • osoby dorosłe
  • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
  • lekarz wypisuje recepty refundowane

 

 DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

echokardiografia
leczenie chorób serca i układu krążenia metodami farmakologicznymi oraz zabiegowymi
diagnostyka nieinwazyjna oraz inwazyjna chorób układu krążenia
profilaktyka pierwotna i wtórna chorób serca i układu krążenia

 

 

Dr B. Tatałaj - Pastuszak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest autorem lub współautorem wielu wielu publikacji , m.in.

  1. Influence of experimental administration of cladribine (2-CdA) on the rat spleen: histomorphological studies. [AUT.] BEATA CICHACZ-KWIATKOWSKA, JÓZEF VISCONTI, KRYSTYNA CZERNY, AGNIESZKA PEDRYCZ, JOANNA SEKITA-KRZAK, MARTA LIS-SOCHOCKA, B. TATAŁAJ-PASTUSZAK. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B, s. 503-506, bibliogr.
  2. Ocena jakości rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w "Uzdrowisku Nałęczów" w opinii pacjentów. (Assesment of the quality of cardiac rehabilitation carried on in "Nałęczów Resort" according to patients opinion.) [AUT.] MARCIN SZCZASNY, JOANNA DOLAR-SZCZASNY, BEATA TATAŁĄJ-PASTUSZAK. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 5, s. 318-321, bibliogr. sum.
  3. Ultrastructural studies of the rat spleen after cladribine (2-CdA) administration. [AUT.] BEATA CICHACZ-KWIATKOWSKA, JÓZEF VISCONTI, KRYSTYNA CZERNY, AGNIESZKA PEDRYCZ, JOANNA SEKITA-KRZAK, MARTA LIS-SOCHOCKA, MIROSŁAW ŁAŃCUT, B. TATAŁAJ-PASTUSZAK. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B, s. 507-509, bibliogr.
  4. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w "Szpitalu Uzdrowiskowym" w Nałęczowie. (Early cardiological rehabilitation in "The Health Resort Hospital" in Nałęczów.) [AUT.] BEATA TATAŁĄJ-PASTUSZAK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 5, s. 485-488, bibliogr. sum.
  5. Wybrane czynniki ryzyka choroby wieńcowej w grupie mężczyzn poddanych rehabiliatcji w "Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym" w Nałęczowie po leczeniu inwazyjnym zmian w tętnicach nasierdziowych. (The selected coronary disease risk factors in the group of the men rehabilitated in the "Cardiological Health Resort" in Nałęczów after invasiven coronary arteriae hospitalization.) [AUT.] BEATA TATAŁAJ-PASTUSZAK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 7, s. 574-578, bibliogr. sum.