A A A

Jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach oraz określenie ilościowego charakteru przepływu tzw. Doppler spectralny. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet niewielkich schorzeń w ścianach tętnic i żył.

 

 

Podpis: ( od lewej) Przepływ krwi kodowany kolorem czerwonym w prawidłowo drożnej aorcie
brzusznej. ( po prawej): Przepływ krwi kodowany kolorem pomarańczowym w prawidłowo drożnej lewej
tętnicy szyjnej wspólnej.

 

USG dopplerowskie pozwala np. podczas badania kończyn stwierdzić niedomykalność aparatu zastawkowego, która jest przyczyną żylaków. Podczas badania tętnic szyjnych zobrazować miejsca, w których doszło do zmian miażdżycowych i określić ich stopień. Badania dopplerowskie są także pomocne w diagnostyce unaczynienia narządów miąższowych tj. wątroby, śledziony, trzustki. Do ich oceny używa się opcji kolorowego Dopplera lub Power Dopplera. Techniki te w sposób bardzo precyzyjny pokazują unaczynienie w zakresie nawet bardzo małych naczyń. Zalety te wykorzystuje się do różnicowania guzów nowotworowych, zmian zapalnych.

 

W położnictwie USG dopplerowskie służy do oceny przepływu krwi w płodowych strukturach naczyniowych, macicznych, łożyskowych oraz w diagnostyce i monitorowaniu niektórych powikłań zagrażających prawidłowemu rozwojowi ciąży.

 

W Top Medical USG dopplerowskie tętnic i żył wykonują: dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, dr n. med. Jan Jakub Kęsik, lek. med. Janusz Rybak

USG doppler Lublin, USG dopplerowskie Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00